La entrada de colomins serà a partir del 1 de Març a 31 de Maig.

Aquest Derby activa el dret d'admisió de persones i colomins. ( Es un Derby sense finalitats economiques, es un Derby per gaudir d'aquest hobby, i com organitzador, no estic disposat a patir per questions alienes al Derby.)

Els colomins seran entregats en persona, o enviats mitjançant agencia de transports a la direcció:

Pep Vives - MRW Reus –
C/ Poeta Vicent Andres Estelles, 2
43206- Reus (Tarragona)

Es faran recollides gratuites a qualsevol  punt mentre hi hagi un mínim de 20 colomins per recollir.


El preu d'inscripció es de 30,00 € per colomí.
Per cada colomi inscrit es podra afegir un de reserva.
Cada 5 colomins inscrits ( sense comptar els reserves ), un colomi gratuit.
Equips 5+5 reserva + 1 gratuit. 150,00€

1 colomi    -   30,00€
2 cololims -   30,00€  *** 1 es reserva ***
3 cololims -   60,00€  *** 1 es reserva ***
4 cololims -   60,00€  *** 2 es reserva ***
5 cololims -   90,00€  *** 2 es reserva ***
6 cololims -   90,00€  *** 3 es reserva ***
7 cololims -   120,00€  *** 3 es reserva ***
8 cololims -   120,00€  *** 4 es reserva ***
9 cololims -   150,00€  *** 4 es reserva ***
10 cololims - 150,00€  *** 5 es reserva ***


El propietari sols haurà d'activar els coloms reserves en el cas que arribi a les tres ultimes soltes puntuables per AS Colom amb tots els altres colomins inscrits. En el cas que el propietari no el volgués activar, podrà ser activat per un altre participant, que passaria a ser el beneficiari de tots els premis que aquest colom aconseguís. Si no es fes cap activació el colomí passara a participar en el nom del Derby, això si, renunciant a tots els premis i classificació, i sent el Derby el que es quedarà amb el 100% de la subhasta per sufragar els gastos del colomi.
En el cas de que un colomi no pasi la fase d'adaptació i no arribi a la primera solta d'orientació, al propietari tindrà una inscripció gratuita per el Derby 2021, sempre que hagi gastat l'opció del colomí reserva o no tingui colomí reserva.

El pagament s'haurà de fer en el moment de l'entrega dels colomins, així com el títol de propietari.
En el cas d'enviament, es podrà fer una transferència a compta bancària acordada amb l'organització.

Tot colomí que el 30 de Juny no s'hagi realitzat el pagament, no serà donat d'alta com a participant.

El preu per inscripció inclou:

Els coloms que participin en nom del Derby ( coloms de altres edicions del Derbys ), no tenen dret ni a premis, ni compten per la classificació final. En el cas de ser subastats, el 100% es per la organització.

En el moment de la recepció dels colomins s'haurà de fer entrega del seu titol de propietat, i es recolliran les dades del participant per a mantenir-ho informat durant el derby.

Els equips hauran de determinar un responsable o interlocutor, que serà el que serà informat i a qui, en cas de premis, se li entregarà per complert el premi.

Aquest derby te com principal finalitat, treure el millor de cada colomi, aixi que l'organització decidirà en cada moment quins coloms estan en condicions de fer volar, tant entrenos com curses.

Qualsevol norma no contemplada o que causi dubte, quedarà a decisió de l'organització.