La entrada de colomins serà del 1 de Març a 15 de Maig.

Aquest Derby activa el dret d'admisió de persones i colomins. ( Es un Derby sense finalitats economiques, es un Derby per gaudir d'aquest hobby, i com organitzador, no estic disposat a patir per questions alienes al Derby.)

Els colomins seran entregats en persona, o enviats mitjançant agencia de transports a la direcció:

Pep Vives - MRW Reus –
C/ Poeta Vicent Andres Estelles, 2
43206- Reus (Tarragona)

Es faran recollides gratuites a traves de tres recollides a finals de març, principìs d'Abril.
Una recollida de Tarragona cap al nord.
Una recollida de Tarragona  al sud.
Una recollida de Tarragona cap al oest ( lleida, aragó...).


El preu d'inscripció es de 35,00 € per colomí.
Per cada colomi inscrit es podra afegir un de reserva.


1 colomi    -   35,00€
2 cololims -   35,00€  *** 1 es reserva ***
3 cololims -   70,00€  *** 1 es reserva ***
4 cololims -   70,00€  *** 2 es reserva ***
5 cololims -   105,00€  *** 2 es reserva ***
6 cololims -   105,00€  *** 3 es reserva ***
7 cololims -   140,00€  *** 3 es reserva ***
8 cololims -   140,00€  *** 4 es reserva ***
9 cololims -   170,00€  *** 4 es reserva ***
10 cololims - 170,00€  *** 5 es reserva ***


El propietari sols haurà d'activar els coloms reserves en el cas que arribi a les quatre ultimes soltes puntuables per AS Colom amb tots els altres colomins inscrits. En el cas que el propietari no el volgués activar, podrà ser activat per un altre participant, que passaria a ser el beneficiari de tots els premis que aquest colom aconseguís, inclòs el 50% de la subhasta. Si no es fes cap activació el colomí passara a participar en el nom del Derby, això si, renunciant a tots els premis i classificació, i sent el Derby el que es quedarà amb el 100% de la subhasta per sufragar els gastos del colomi.
En el cas de que un colomi no pasi la fase d'adaptació i no arribi a la primera solta de Cambrils, al propietari tindrà una inscripció gratuita per el Derby 2022, sempre que hagi gastat l'opció del colomí reserva o no tingui colomí reserva.

El pagament s'haurà de fer en el moment de l'entrega dels colomins, així com el títol de propietat.
En el cas d'enviament, es podrà fer una transferència a compta bancària acordada amb l'organització.

Tot colomí que el 30 de Juny no s'hagi realitzat el pagament, no serà donat d'alta com a participant.

El preu per inscripció inclou:

Els coloms que participin en nom del Derby, no tenen dret ni a premis, ni compten per la classificació final. En el cas de ser subastats, el 100% es per la organització.

En el moment de la recepció dels colomins s'haurà de fer entrega del seu titol de propietat, i es recolliran les dades del participant per a mantenir-ho informat durant el derby.

Els equips hauran de determinar un responsable o interlocutor, que serà el que serà informat i a qui, en cas de premis, se li entregarà per complert el premi.

Aquest derby te com principal finalitat, treure el millor de cada colomi, aixi que l'organització decidirà en cada moment quins coloms estan en condicions de volar, tant entrenos com curses.

Qualsevol norma no contemplada o que causi dubte, quedarà a decisió de l'organització.