Així com també el AS colom.

               
               El colom que hagi invertit menys temps en el conjunt de les quatre ultimes soltes dintre del temps establert per el Derby, que com a maxim es fins les 00.00 del dia següent al dia de solta.        

               Calculat sobre 300 inscrits inclos els reserves, en cas de variar el numero d'incrits es calcularan els premis.