Hi haurà placa o detall commemoratiu per tots els participants.                               
       
       
       


Així com també el AS colom.

               
               El colom que hagi invertit menys temps en el conjunt de les tres ultimes soltes dintre del temps establert per el Derby, que com a maxim es fins les 00.00 del diua següent al dia de  solta.        

               Per el concurs del AS colom, es tindrà en compte a més de la cursa del dia del derby, els dos darrers                        entrenaments.